نتایج نظرسنجی شماره دو

نظر سنجی شماره دو که درسایت پرشین وبلاگ بصورت عمومی به کاربران ارائه شد که در مجموع هشت هزارو صد و نود و چهار رای ارسال شد . در ادامه فهرست پنجاه رتبه اول  اعلام می گردد:

 

رتبه اول

http://1pezeshk.com              تقدیر در بخش ویژه ها

رتبه دوم

http://anidalton.blogfa.com                                                                         

رتبه سوم

http://1fathi.wordpress.com                                                                          

رتبه چهارم

http://hamshahri-javad.persianblog.ir    تقدیر در پرشین بلاگ

http://violet.special.ir                                                                            

رتبه پنجم

http://mhmazidi2.wordpress.com          تقدیر در بخش ویژه ها

http://zahra-hb.com                                                                                 

رتبه ششم

http://dayyertashbad.blogfa.com                                                                     

رتبه هفتم

http://imilad.com                                                                                   

رتبه هشتم

http://bamdadi.com                                                                                  

http://z8un.com                                                                                      

http://webneveshteha.com            تقدیر در بخش ویژه ها                                                                

رتبه نهم

http://lawlessboy.persianblog.ir                                                                    

رتبه دهم

http://freekeyboard.net                                                                             

http://greenebtekar.persianblog.ir/      تقدیر در بخش ویژه ها 

رتبه یازدهم

http://me-justawoman.blogsky.com                                                                    

رتبه دوازدهم

http://matroud.com 

http://asheghoone.com                                                                                 

رتبه سیزدهم

http://mehrvash.persianblog.ir                                                                      

http://chap2.mihanblog.ir                                                                            

http://zanboor.blogfa.com                                                                           

رتبه چهاردهم

http://taranehhayghadimi.blogfa.com                                                                 

http://brick.blogfa.com                                                                              

رتبه پانزدهم

http://sharagim.net                                                                                 

http://gijali.com                                                                                    

رتبه شانزدهم

http://fanna.blogfa.com                                                                             

http://updateblog.net                                                                               

http://pirpesar.blogfa.com                                                                          

http://weightloss.anarkhanoom.com                                                                   

رتبه هفدهم

http://asroone.net                                                                                   

http://hoseinnorouzi.com                                                                            

http://oldestfashion.blogspot.com                                                                   

http://weblogina.com                                                                                

رتبه هجدهم

http://nikahang.blogspot.com                                                                         

رتبه نوزدهم

http://k1-online.com                                                                                

رتبه بیستم

http://iranmobile2007.persianblog.ir                                                                

رتبه بیست و یکم

http://khoneye-ma.blogfa.com                                                                        

http://father78.persianblog.ir                                                                      

رتبه بیست و دوم

http://baran-bahari52.blogfa.com                                                                     

http://sainttouka.blogfa.com                                                                        

http://zeitoun.blogfa.com                                                                            

رتبه بیست وسوم

/ 0 نظر / 13 بازدید