جشن

جشن ها را پاس می داریم

نتایج نظرسنجی شماره دو
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
 

نظر سنجی شماره دو که درسایت پرشین وبلاگ بصورت عمومی به کاربران ارائه شد که در مجموع هشت هزارو صد و نود و چهار رای ارسال شد . در ادامه فهرست پنجاه رتبه اول  اعلام می گردد:

 

رتبه اول

http://1pezeshk.com              تقدیر در بخش ویژه ها

رتبه دوم

http://anidalton.blogfa.com                                                                         

رتبه سوم

http://1fathi.wordpress.com                                                                          

رتبه چهارم

http://hamshahri-javad.persianblog.ir    تقدیر در پرشین بلاگ

http://violet.special.ir                                                                            

رتبه پنجم

http://mhmazidi2.wordpress.com          تقدیر در بخش ویژه ها

http://zahra-hb.com                                                                                 

رتبه ششم

http://dayyertashbad.blogfa.com                                                                     

رتبه هفتم

http://imilad.com                                                                                   

رتبه هشتم

http://bamdadi.com                                                                                  

http://z8un.com                                                                                      

http://webneveshteha.com            تقدیر در بخش ویژه ها                                                                

رتبه نهم

http://lawlessboy.persianblog.ir                                                                    

رتبه دهم

http://freekeyboard.net                                                                             

http://greenebtekar.persianblog.ir/      تقدیر در بخش ویژه ها 

رتبه یازدهم

http://me-justawoman.blogsky.com                                                                    

رتبه دوازدهم

http://matroud.com 

http://asheghoone.com                                                                                 

رتبه سیزدهم

http://mehrvash.persianblog.ir                                                                      

http://chap2.mihanblog.ir                                                                            

http://zanboor.blogfa.com                                                                           

رتبه چهاردهم

http://taranehhayghadimi.blogfa.com                                                                 

http://brick.blogfa.com                                                                              

رتبه پانزدهم

http://sharagim.net                                                                                 

http://gijali.com                                                                                    

رتبه شانزدهم

http://fanna.blogfa.com                                                                             

http://updateblog.net                                                                               

http://pirpesar.blogfa.com                                                                          

http://weightloss.anarkhanoom.com                                                                   

رتبه هفدهم

http://asroone.net                                                                                   

http://hoseinnorouzi.com                                                                            

http://oldestfashion.blogspot.com                                                                   

http://weblogina.com                                                                                

رتبه هجدهم

http://nikahang.blogspot.com                                                                         

رتبه نوزدهم

http://k1-online.com                                                                                

رتبه بیستم

http://iranmobile2007.persianblog.ir                                                                

رتبه بیست و یکم

http://khoneye-ma.blogfa.com                                                                        

http://father78.persianblog.ir                                                                      

رتبه بیست و دوم

http://baran-bahari52.blogfa.com                                                                     

http://sainttouka.blogfa.com                                                                        

http://zeitoun.blogfa.com                                                                            

رتبه بیست وسوم

http://khorshidkhanoom.com                                                                          

رتبه بیست و چهارم

http://persian.kamangir.net                                                                         

رتبه بیست  و پنجم

http://imayan.blogsky.com                                                                            

http://kavir-semnan.blogsky.com                                                                     

http://smto.ir                                                                                       

رتبه بیست و ششم

http://aloochehkhanoom.blogspot.com                                                                 

رتبه بیست و هفتم

http://zangoole.com                                                                                 

http://osyan.net                                                                                     

رتبه بیست و هشتم

http://khial.blogfa.com

http://akrane.persianblog.ir                                                                                                                                                       

رتبه بیست و نهم

http://persian.anarkhanoom.com                                                                       

http://moniri.com                                                                                   

http://mrsshin.blogspot.com                                                                         

رتبه سی ام

http://pishool.blogsky.com                                                                          

http://behrokh.persianblog.ir                                                                       

http://irannorth.persianblog.ir                                                                      

http://chaay.ghoddusi.com                                                                           

رتبه سی و یکم

http://shirazi.blogfa.com                                                                           

http://javad33.wordpress.com                                                                        

رتبه سی و دوم

http://gili.blogsky.com                                                                              

رتبه سی و سوم

http://shahin-cartoon.blogspot.com                                                                  

رتبه سی و چهارم

http://niccolojoon.wordpress.com                                                                    

http://baallaan.wordpress.com                                                                       

http://khodesh.blogfa.com                                                                           

http://mardankhorshid.blogfa.com                                                                    

رتبه سی و پنجم

http://baffled.blogfa.com                                                                           

http://ellize.blogspot.com                                                                           

http://pulp-fiction.blogspot.com                                                                    

http://hunch.blogsky.com                                                                             

رتبه سی و ششم

http://soboone.wordpress.com                                                                        

http://mywhiterose.blogfa.com                                                                       

رتبه سی و هفتم

http://ahmadinejad.ir                                                                                

رتبه سی و هشتم

http://itzoom.wordpress.com                                                                         

رتبه سی و نهم

http://dark-midnight.blogfa.com                                                                      

http://blog.1saeed.com                                                                              

http://pantijoon.persianblog.ir                                                                     

http://sunjoon.com                                                                                   

رتبه چهام

http://oldpilot.blogfa.com                                                                          

http://ali786.wordpress.com                                                                          

رتبه چهل و یکم

http://alisa50-50.blogsky.com                                                                       

http://monzo.blogsky.com                                                                            

http://talabeh3.persianblog.ir                                                                      

رتبه چهل و دوم

http://glassyworld.wordpress.com                                                                    

رتبه چهل و سوم

http://ey-rozegar.persianblog.ir                                                                     

رتبه چهل و چهارم

http://ham10m.com                                                                                                                                                                    

http://pantea.wordpress.com                                                                         

رتبه چهل و پنجم

http://persianweblog.ir                                                                             

رتبه چهل و ششم

http://zansan.blogfa.com                                                                             

رتبه چهل و هفتم

http://tramdaily.wordpress.com                                                                      

رتبه چهل و هشتم

http://cyberpejman.com                                                                              

http://shakh.wordpress.com                                                                          

رتبه چهل و نهم

http://mirrors.blogfa.com                                                                           

رتبه پنجاهم

http://shima.blogspot.com