جشن

جشن ها را پاس می داریم

نکته
نویسنده : مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
 

گاهی می بینیم بعضی موضوعات جدید اولویت پیدا میکند

زمانی که این اولویت های جدید در عرض اولویت های پیشین باشند

نشان تغییر اولویت ها به معنای انصراف از اولویت های پیشین است

و زمانی که تغییر اولویت ها طولی باشد

نشان از تغییر شرایط عمومی

و ارتقا یا کاهش مسائل است